Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36180-35".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-23
Documenttitel Motie van het lid Kuzu c.s. over onderzoeken hoe Nederland kan bijdragen aan de restauratie van objecten met cultuurhistorische waarde in Turkije en waar mogelijk in Syrië
Dossiernummer 36180
Dossiertitel Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36180-35
Indiener T. Kuzu
Indiener A.R. Hammelburg
Indiener N.L. den Haan
Indiener M. Amhaouch
Indiener S.J.F. van der Graaf
Indiener T.M.T. van der Lee
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 35
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-24
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Motie; Motie van het lid Kuzu c.s. over onderzoeken hoe Nederland kan bijdragen aan de restauratie van objecten met cultuurhistorische waarde in Turkije en waar mogelijk in Syrië
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023