Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36180-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-09-28
Documenttitel Motie van de leden Thijssen en Kröger over de beoogde doelstellingen borgen in toekomstige strategieën
Dossiernummer 36180
Dossiertitel Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36180-15
Indiener J. Thijssen
Indiener S.C. Kröger
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 15
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-09-30
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Motie; Motie van de leden Thijssen en Kröger over de beoogde doelstellingen borgen in toekomstige strategieën
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023