36 176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WUITE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 23 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is om een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product in te voeren,

constaterende dat audiostreamers niet in dit wetsvoorstel zijn meegenomen,

van mening dat ook in de audiosector in al haar diversiteit noodzaak bestaat in het Nederlands cultureel product te ondersteunen,

verzoekt de regering spoedig te onderzoeken of en hoe er gekomen kan worden tot een investeringsverplichting of een heffing gericht op audiostreamingpartijen, met als doel het ondersteunen van de Nederlandse audiosector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Wuite

Naar boven