Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-05-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36176-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Media
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-04-21
Documenttitel Amendement van de leden Van Strien en Werner over ten minste 60% van het te investeren bedrag aanwenden ten behoeve van onafhankelijke producties
Dossiernummer 36176
Dossiertitel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36176-31
Indiener P.J.T. van Strien
Indiener L.M. Werner
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 31
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-05-12
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Amendement van de leden Van Strien en Werner over ten minste 60% van het te investeren bedrag aanwenden ten behoeve van onafhankelijke producties
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023