Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36176-25".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Media
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-22
Documenttitel Motie van de leden Werner en Wuite over een jaarlijks overzicht van onder de investeringsverplichting vallende producties
Dossiernummer 36176
Dossiertitel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36176-25
Indiener L.M. Werner
Indiener J. Wuite
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 25
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-23
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Motie; Motie van de leden Werner en Wuite over een jaarlijks overzicht van onder de investeringsverplichting vallende producties
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023