Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36169-F".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-06-27
Documenttitel Motie van het lid Visseren-Hamakers over het naar rato bijdragen aan het beperken van opwarming van de aarde
Dossiernummer 36169
Dossiertitel Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36169-F
Indiener Visseren-Hamakers
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer F
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-06-28
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Motie van het lid Visseren-Hamakers over het naar rato bijdragen aan het beperken van opwarming van de aarde
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023