Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36151-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-09-27
Documenttitel Motie van het lid Inge van Dijk over het inzetten van gedupeerde ouders die het herstelproces doorlopen hebben om gemeenten te ondersteunen
Dossiernummer 36151
Dossiertitel Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36151-17
Indiener I. (Inge) van Dijk
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 17
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen); Motie; Motie van het lid Inge van Dijk over het inzetten van gedupeerde ouders die het herstelproces doorlopen hebben om gemeenten te ondersteunen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023