Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36139-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-06-26
Documenttitel Motie van de leden Futselaar en Ceder over spoedinschrijving in de BRP structureel mogelijk maken voor asielzoekers die werk gevonden hebben
Dossiernummer 36139
Dossiertitel Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één”
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36139-12
Indiener F.W. Futselaar
Indiener D.G.M. Ceder
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 12
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-06-27
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één”; Motie; Motie van de leden Futselaar en Ceder over spoedinschrijving in de BRP structureel mogelijk maken voor asielzoekers die werk gevonden hebben
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023