Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36130-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-21
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 20 over een meldplicht voor vermoedens van ongerechtvaardigd onderscheid
Dossiernummer 36130
Dossiertitel Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36130-23
Indiener S.R.T. van Baarle
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 23
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-09
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 20 over een meldplicht voor vermoedens van ongerechtvaardigd onderscheid
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023