Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2022 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36122-C".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Lucht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-01
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over EU-voorstel inzake gefluoreerde broeikasgassen
Dossiernummer 36122
Dossiertitel Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 517/2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36122-C
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer C
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-01
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 517/2014; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over EU-voorstel inzake gefluoreerde broeikasgassen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2021-2022