Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36120-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-05
Documenttitel Motie van het lid Hermans c.s. over zich met sociale partners inspannen voor koopkrachtafspraken
Dossiernummer 36120
Dossiertitel Voorjaarsnota 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36120-7
Indiener S.T.M. Hermans
Indiener J.M. Paternotte
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Indiener G.J.M. Segers
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 7
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-06
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorjaarsnota 2022; Motie; Motie van het lid Hermans c.s. over zich met sociale partners inspannen voor koopkrachtafspraken
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022