Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2022 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36104-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Parlement
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-06-17
Documenttitel Brief van de minister van BZK betreffende kabinetsstandpunt EP-initiatiefvoorstel inzake Europese Kiesakte
Dossiernummer 36104
Dossiertitel Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2022 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36104-A
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer A
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-05
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2022 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen; Brief van de minister van BZK betreffende kabinetsstandpunt EP-initiatiefvoorstel inzake Europese Kiesakte
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022