Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36100-IV-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-04
Documenttitel Motie van de leden Sylvana Simons en Van Raan over een jaarlijkse conferentie over het Nederlandse koloniale en slavernijverleden
Dossiernummer 36100-IV
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36100-IV-9
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Indiener L. van Raan
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 9
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-05
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021; Motie; Motie van de leden Sylvana Simons en Van Raan over een jaarlijkse conferentie over het Nederlandse koloniale en slavernijverleden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022