Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2022 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36088-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Beleidsonderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-06-28
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst met vragen over de rechtsstatelijkheid van het aangekondigde beleidsbesluit bij het voorstel Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022
Dossiernummer 36088
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36088-B
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer B
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-01
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst met vragen over de rechtsstatelijkheid van het aangekondigde beleidsbesluit bij het voorstel Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2021-2022