Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36076-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Bodem
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-04-13
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 36076
Dossiertitel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36076-3
Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 3
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1026179
OVERHEIDop.bijlage blg-1026180
OVERHEIDop.bijlage blg-1026183
OVERHEIDop.bijlage blg-1026188
OVERHEIDop.bijlage blg-1026181
OVERHEIDop.bijlage blg-1026182
OVERHEIDop.bijlage blg-1026184
OVERHEIDop.bijlage blg-1026186
OVERHEIDop.bijlage blg-1026190
OVERHEIDop.bijlage blg-1026187
OVERHEIDop.bijlage blg-1026185
OVERHEIDop.bijlage blg-1026189
OVERHEIDop.bijlage blg-1026191
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-04-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2021-2022