Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35932-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-10-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Nijboer over het niet verder verhogen van de WOZ-waarde in het kader van de verhuurdersheffing
Dossiernummer 35932
Dossiertitel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35932-7
Indiener H. Nijboer
Ondernummer 7
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen); Amendement; Amendement van het lid Nijboer over het niet verder verhogen van de WOZ-waarde in het kader van de verhuurdersheffing
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2021-2022