Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-XV-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-1008424
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-11-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022
Dossiernummer 35925-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-XV-21
Indiener A.D. Wiersma
Ondernummer 21
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022; Brief regering; Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022