35 925 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VESTERING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 17 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de aangenomen motie Ouwehand (35 925, nr. 31) die verzoekt mestvergisters uit te sluiten van de SDE++-subsidie;

verzoekt de regering om haar kringloopvisie voor de landbouw aan te passen op deze nieuwe realiteit zonder de subsidies voor nieuwe mestvergistingsinstallaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Naar boven