35 925 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VESTERING

Voorgesteld 11 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de aangenomen motie-Ouwehand (35 925, nr. 31) die verzoekt mestvergisters uit te sluiten van de SDE++-subsidie;

verzoekt de regering om haar kringloopvisie voor de landbouw aan te passen op deze nieuwe realiteit zonder de stimulering van nieuwe mestvergistingsinstallaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Naar boven