Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-X-70".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-04-21
Documenttitel Motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel
Dossiernummer 35925-X
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-X-70
Indiener P.J. Valstar
Indiener D.G. Boswijk
Indiener A.R. Hammelburg
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 70
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-04-22
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022; Motie; Motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022