Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-VII-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-10-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Simons over onderzoek naar de instelling van een constitutioneel hof
Dossiernummer 35925-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-VII-43
Indiener S.H. Simons
Ondernummer 43
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022; Motie; Motie van het lid Simons over onderzoek naar de instelling van een constitutioneel hof
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022