35 925 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 november 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

205.684

186.895

 

12

Hoofdwegennet

3.232.984

2.982.240

27.724

13

Spoorwegen

2.250.544

2.190.296

208.458

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s

47.909

90.368

 

15

Hoofdvaarwegennet

933.856

1.295.676

74.241

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

365.977

455.830

49.020

18

Overige uitgaven en ontvangsten

     

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

6.841.862

 

Totaal

7.036.954

7.201.305

7.201.305

TOELICHTING

Algemeen

In deze nota van wijziging wordt het budgettaire gevolg van de latere omvorming van ProRail verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds. Naar aanleiding van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot zbo heeft mijn voorganger op 4 februari jl. uw Kamer geïnformeerd vooralsnog uit te gaan van inwerkingtreding per 1 januari 2022 (kamerstuk 2020–2021, 35 396, nr. 15). Gezien de voortgang van de kabinetsformatie is het niet meer realistisch te verwachten dat de behandeling door de Tweede Kamer en Eerste Kamer afgerond zal zijn vóór 1 januari 2022 en dat er daarna voldoende tijd voor een zorgvuldige implementatie en een beheerste overgang overblijft. Daarom wordt de financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting met een jaar doorgeschoven. Definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, waarbij met het oog op een zorgvuldige en beheerste start van het zbo voldoende implementatietijd in acht zal worden genomen.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 13

De uitgaven en verplichtingen op artikel 13 ten behoeve van de omvorming ProRail worden verlaagd met in totaal € 7.296 miljoen.

Artikel 19

De ontvangsten op artikel 19 ten behoeve van de omvorming ProRail worden verlaagd met in totaal € 7.296 miljoen.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2022 vóór nota van wijziging, de mutaties in het kader van de omvorming ProRail en de standen ontwerpbegroting 2022 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

                 

13

Spoorwegen

             
 

Stand vóór nota van wijziging

9.546.544

2.159.271

1.567.456

1.490.737

1.559.934

1.499.519

1.434.584

 

Omvorming ProRail

– 7.296.000

7.597.000

         
 

Stand na nota van wijziging

2.250.544

9.756.271

1.567.456

1.490.737

1.559.934

1.499.519

1.434.584

                 

Totaal

Mobiliteitsfonds

             
 

Stand voor nota van wijziging

14.332.954

6.332.190

6.179.222

6.248.115

5.919.119

5.327.642

5.026.011

 

Omvorming ProRail

– 7.296.000

7.597.000

         
 

Stand na nota van wijziging

7.036.954

13.929.190

6.179.222

6.248.115

5.919.119

5.327.642

5.026.011

Tabel 3 Meerjarige doorwerking verplichtingen (vervolg) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

                 

13

Spoorwegen

             
 

Stand vóór nota van wijziging

1.570.006

1.672.832

1.744.755

1.951.164

1.761.456

1.890.635

1.871.990

 

Omvorming ProRail

             
 

Stand na nota van wijziging

1.570.006

1.672.832

1.744.755

1.951.164

1.761.456

1.890.635

1.871.990

                 

Totaal

Mobiliteitsfonds

             
 

Stand voor nota van wijziging

4.553.986

4.442.904

5.071.974

4.822.858

5.030.288

4.957.267

6.000.413

 

Omvorming ProRail

             
 

Stand na nota van wijziging

4.553.986

4.442.904

5.071.974

4.822.858

5.030.288

4.957.267

6.000.413

Tabel 4 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

                 

13

Spoorwegen

             
 

Stand vóór nota van wijziging

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

 

Omvorming ProRail

– 7.296.000

7.597.000

         
 

Stand na nota van wijziging

2.190.296

9.837.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

                 

Totaal

Mobiliteitsfonds

             
 

Stand voor nota van wijziging

14.497.305

7.526.084

6.809.859

7.146.423

7.111.228

6.441.048

5.804.249

 

Omvorming ProRail

– 7.296.000

7.597.000

         
 

Stand na nota van wijziging

7.201.305

15.123.084

6.809.859

7.146.423

7.111.228

6.441.048

5.804.249

Tabel 5 Meerjarige doorwerking uitgaven (vervolg) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

                 

13

Spoorwegen

             
 

Stand vóór nota van wijziging

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

 

Omvorming ProRail

             
 

Stand na nota van wijziging

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

                 

Totaal

Mobiliteitsfonds

             
 

Stand voor nota van wijziging

5.690.764

6.430.102

6.428.181

6.484.559

6.042.246

6.292.522

6.407.352

 

Omvorming ProRail

             
 

Stand na nota van wijziging

5.690.764

6.430.102

6.428.181

6.484.559

6.042.246

6.292.522

6.407.352

Tabel 6 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

                 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

             
 

Stand vóór nota van wijziging

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

 

Omvorming ProRail

– 7.296.000

7.597.000

         
 

Stand na nota van wijziging

6.841.862

14.786.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

                 

Totaal

Mobiliteitsfonds

             
 

Stand voor nota van wijziging

14.497.305

7.526.084

6.809.859

7.146.423

7.111.228

6.441.048

5.804.249

 

Omvorming ProRail

– 7.296.000

7.597.000

         
 

Stand na nota van wijziging

7.201.305

15.123.084

6.809.859

7.146.423

7.111.228

6.441.048

5.804.249

Tabel 7 Meerjarige doorwerking ontvangsten (vervolg) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

                 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

             
 

Stand vóór nota van wijziging

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

 

Omvorming ProRail

             
 

Stand na nota van wijziging

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

                 

Totaal

Mobiliteitsfonds

             
 

Stand voor nota van wijziging

5.690.764

6.430.102

6.428.181

6.484.559

6.042.246

6.292.522

6.407.352

 

Omvorming ProRail

             
 

Stand na nota van wijziging

5.690.764

6.430.102

6.428.181

6.484.559

6.042.246

6.292.522

6.407.352

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

Naar boven