Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-05-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35920-H".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-05-19
Documenttitel Brief van de vice-president van de Raad van State met de voorlichting over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs
Dossiernummer 35920
Dossiertitel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35920-H
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer H
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-05-03
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Brief van de vice-president van de Raad van State met de voorlichting over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023