Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35853-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-985963
Bijlage blg-985964
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-06-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel
Dossiernummer 35853
Dossiertitel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35853-10
Indiener H.M. de Jonge
Ondernummer 10
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2; Brief regering; Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021