Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-09-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35833-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-09-07
Documenttitel Motie van de leden Westerveld en Mohandis over een vergoeding voor bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen
Dossiernummer 35833
Dossiertitel Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35833-12
Indiener E.M. Westerveld
Indiener M. Mohandis
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 12
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-09-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp; Motie; Motie van de leden Westerveld en Mohandis over een vergoeding voor bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022