Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-09-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35833-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-09-07
Documenttitel Gewijzigd amendement van de leden Maeijer en Mohandis ter vervanging van nr. 8 over het wettelijk borgen van de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven
Dossiernummer 35833
Dossiertitel Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35833-11
Indiener V. Maeijer
Indiener M. Mohandis
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 11
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-09-16
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Maeijer en Mohandis ter vervanging van nr. 8 over het wettelijk borgen van de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2021-2022