Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-XVII-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-06-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van der Lee over het verder vergroenen van de programma's binnen artikel 1 van de BuHa-OS-begroting
Dossiernummer 35830-XVII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-XVII-6
Indiener T.M.T. van der Lee
Ondernummer 6
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020; Motie; Motie van het lid Van der Lee over het verder vergroenen van de programma's binnen artikel 1 van de BuHa-OS-begroting
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021