Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-XVII-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-981217
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-05-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Dossiernummer 35830-XVII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-XVII-2
Indiener A.P. Visser
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021