Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-08-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-XVII-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-08-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2021, over het jaarverslag en slotwet BuHa-OS 2020
Dossiernummer 35830-XVII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-XVII-12
Indiener R. de Roon
Indiener T.J.E. van Toor
Ondernummer 12
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-08-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2021, over het jaarverslag en slotwet BuHa-OS 2020
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2020-2021