Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-XVII-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-06-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35830-XVII-2)
Dossiernummer 35830-XVII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-XVII-11
Indiener R. de Roon
Indiener S.F.F. Meijer
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35830-XVII-2)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2020-2021