Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-981238
Bijlage blg-981239
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2020
Dossiernummer 35830
Dossiertitel Financieel jaarverslag van het Rijk 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-3
Indiener A.P. Visser
Ondernummer 3
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2020; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2020
Uitgiftedatum 2021-05-19
Vergaderjaar 2020-2021