Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35764-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-03-23
Documenttitel Amendement van het lid Palland ter vervanging van nr. 8 over het onder de wet brengen van bepaalde SAS-diensten
Dossiernummer 35764
Dossiertitel Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35764-8
Indiener H.M. Palland
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 8
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-03-25
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen; Amendement; Amendement van het lid Palland ter vervanging van nr. 8 over het onder de wet brengen van bepaalde SAS-diensten
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2021-2022