Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35754-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-03-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorstel van wet
Dossiernummer 35754
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35754-2
Indiener J.S. Voordewind
Indiener A.H. Kuiken
Indiener A. Kuik
Indiener E.M. Westerveld
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener H.P.M. Hijink
Indiener L. Sazias
Ondernummer 2
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Type kamerstuk Voorstel van wet
Vergaderjaar 2020-2021