35 714 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2021

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt).

Een aanzienlijke groep werkgevers blijkt, ondanks het dwingende thuiswerkadvies, van werknemers te vragen op de arbeidsplaats te werken terwijl thuiswerken een alternatief is. Iedere inspanning die kan worden verricht om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan, hoe groot of klein ook, wordt door de initiatiefnemers waardevol geacht. Dit wetsvoorstel kan hier ook een bijdrage aan leveren. De initiatiefnemers verzoeken u daarom dit wetsvoorstel voor een spoedadvies aan de Afdeling advisering van de Raad van State te sturen.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Weyenberg Smeulders

Naar boven