Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35669-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Amhaouch en Palland over dynamische evenementenvergunningen
Dossiernummer 35669
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)
Identifier kst-35669-20
Indiener M. Amhaouch
Indiener H.M. Palland
Ondernummer 20
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-01-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket); Motie; Motie van de leden Amhaouch en Palland over dynamische evenementenvergunningen
Uitgiftedatum 2021-01-28
Vergaderjaar 2020-2021