Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35669-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 35669
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)
Identifier kst-35669-2
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2020-2021