Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35626-G".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-02
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over concurrentievoordeel lucht- en scheepvaart in de markt voor hernieuwbare energie voor vervoer en over een grondslag voor het bepalen van een eerlijk aandeel van biogrondstoffen
Dossiernummer 35626
Dossiertitel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35626-G
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer G
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1078188
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-02
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over concurrentievoordeel lucht- en scheepvaart in de markt voor hernieuwbare energie voor vervoer en over een grondslag voor het bepalen van een eerlijk aandeel van biogrondstoffen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023