Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35600-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Bisschop c.s. over een aanvullend legalisatieprogramma
Dossiernummer 35600
Dossiertitel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)
Identifier kst-35600-19
Indiener R. Bisschop
Indiener M.G.J. Harbers
Indiener J.L. Geurts
Ondernummer 19
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering); Amendement; Amendement van het lid Bisschop c.s. over een aanvullend legalisatieprogramma
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2020-2021