Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-XVII-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bouali c.s. over EU-maatregelen tegen producten die bijdragen aan de ontbossing van de Amazone
Dossiernummer 35570-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021
Identifier kst-35570-XVII-28
Indiener A. Bouali
Indiener M. Amhaouch
Indiener J.S. Voordewind
Ondernummer 28
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Bouali c.s. over EU-maatregelen tegen producten die bijdragen aan de ontbossing van de Amazone
Uitgiftedatum 2020-12-02
Vergaderjaar 2020-2021