Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-04-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-XIX-I".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-976692
Bijlage blg-976693
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de ministers van EZK en van FIN over bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds
Dossiernummer 35570-XIX
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35570-XIX-I
Ondernummer I
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021; Brief van de ministers van EZK en van FIN over bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds
Uitgiftedatum 2021-04-09
Vergaderjaar 2020-2021