Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-XII-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-11-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Schonis c.s. over onderzoek naar de financiële mogelijkheden om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken
Dossiernummer 35570-XII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021
Identifier kst-35570-XII-41
Indiener R.A.J. Schonis
Indiener S.J.F. van der Graaf
Indiener W.L. Postma
Indiener R.J. (Remco) Dijkstra
Ondernummer 41
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Schonis c.s. over onderzoek naar de financiële mogelijkheden om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021