Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-X-83".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-973157
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2020
Dossiernummer 35570-X
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35570-X-83
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
Ondernummer 83
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021; Brief regering; Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2020
Uitgiftedatum 2021-03-15
Vergaderjaar 2020-2021