Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 30

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gezien wereldwijde geopolitieke dreigingen een voortvarende vervanging van de onderzeebootcapaciteit in het nationale veiligheidsbelang is, en dat een technologisch en kwalitatief hoogstaande onderzeeboot daarbij van belang is voor zowel de effectiviteit van de inzet als de veiligheid van de bemanning;

overwegende dat het conform de Defensie Industrie Strategie 2018 van groot belang is maritieme kennis en kunde binnen het Nederlandse marinebouwcluster te behouden, en dat de drie kandidaten hier reeds op getoetst zijn;

overwegende dat de Staatssecretaris van Economische Zaken in de «maakindustriebrief» van 30 oktober 2020 terecht aangeeft dat maatwerk nodig is voor de Nederlandse defensiesector;

voorts overwegende dat artikel 346 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie, dat op dit DMP-dossier van toepassing is, de ruimte biedt om rondom selectie en gunning de Nederlandse maritieme industriële capaciteiten optimaal te benutten voor borging van nationaal veiligheidsbelang en strategische autonomie van de onderzeebootcapaciteit;

verzoekt de regering, optimaal gebruik te maken van een zelfscheppend Nederlands marinebouwcluster om het nationaal veiligheidsbelang en de strategische autonomie voor de onderzeebootcapaciteit te bestendigen en te bevorderen, en hierover uiterlijk bij de Voorjaarsnota te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Van den Bosch

Van Helvert

Voordewind

Fritsma

Kerstens

Van Haga