Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-VI-128".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Ellian c.s. over recht doen aan het leed van Julio Poch
Dossiernummer 35570-VI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35570-VI-128
Indiener U. Ellian
Indiener M. van Nispen
Indiener A.H. Kuiken
Indiener S.W. Sjoerdsma
Ondernummer 128
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Ellian c.s. over recht doen aan het leed van Julio Poch
Uitgiftedatum 2021-09-14
Vergaderjaar 2020-2021