Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35546-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken over de nota van wijziging inzake bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (Kamerstuk 35546)
Dossiernummer 35546
Dossiertitel Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35546-7
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 7
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Bestuur | Provincies
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur); Brief regering; Stand van zaken over de nota van wijziging inzake bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (Kamerstuk 35546)
Uitgiftedatum 2021-11-15
Vergaderjaar 2021-2022