Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35517-53".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-03-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 28 over opkoopbescherming
Dossiernummer 35517
Dossiertitel Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35517-53
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener J.H. Terpstra
Indiener D.A.N. Koerhuis
Indiener J.M. van Eijs
Ondernummer 53
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 28 over opkoopbescherming
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2020-2021