Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35488-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-02-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen
Dossiernummer 35488
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)
Identifier kst-35488-13
Indiener S.M. Beckerman
Indiener P.H.M. Smeulders
Indiener A.H. Kuiken
Ondernummer 13
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-02-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten); Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021