Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135483 nr. G

35 483 Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

G BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2020

Hierbij stuur ik uw Kamer, zoals toegezegd tijdens de behandeling van de Wet inburgering op 1 december jl., de brief die ik aan de Tweede Kamer zond over het besluit om de invoering van de Wet inburgering te verschuiven.

Met deze brief licht ik het proces in aanloop naar het besluit tot uitstel toe, en informeer ik u over de uitkomsten van het overleg met de relevante partners over wanneer en onder welke voorwaarden invoering van de nieuwe Wet inburgering wel verantwoord is. Ook de gevolgen van het uitstel zijn in kaart gebracht en licht ik toe.

Daarnaast informeer ik u met deze brief over de inrichting van monitoring en evaluatie in het nieuwe stelsel en over de verkenning naar publiek toezicht.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees