Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35470-XII-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Dossiernummer 35470-XII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019
Identifier kst-35470-XII-7
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener M.Y. Israel
Ondernummer 7
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-07-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitgiftedatum 2020-06-23
Vergaderjaar 2019-2020