Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35470-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-933444
Bijlage blg-933445
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2019
Dossiernummer 35470
Dossiertitel Financieel jaarverslag van het Rijk 2019
Identifier kst-35470-3
Indiener A.P. Visser
Ondernummer 3
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2019; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2019
Uitgiftedatum 2020-05-20
Vergaderjaar 2019-2020